Език: Bulgarian Change language to English Change language to Greek Fakturite.com v2.0
ERP16 - Уеб-базирана система за управление на бизнеса Fakturite.com е внедрен в ERP16.com.

повече информация 

Фирмени планове


 


1. План “Фирма” Цена: 10.00 Лв / месец
(100.00 Лв. / година)

Регистрираният акаунт обслужва един търговски обект или фирма. Позволява създаване на потребителски подакаунти за служители /напр. счетоводител, администратор, мениджър, касиери/. Всеки потребител получава достъп до системата с фактури с имейл и парола. Системата позволява:
− създаване/редактиране/изтриване на фактури за търговския обект;
− създаване/редактиране/изтриване на клиенти;
− създаване/редактиране/изтриване на типове плащане;
− архивиране, разархивиране и изтегляне на архиви;
− отпечатване на фактурата;
− изпращане на фактурите във формат HTML или PDF на email;
− създаване/редактиране/изтриване на потребители в акаунта;
− автоматична идентификация на създателя на фактурата;
− автоматична справка по БУЛСТАТ и попълване на фирмени данни във фактурата за Вашите клиенти;
− създаване на справки за фактури по фирма, по дата, по номер и по клиент, като могат да се изтеглят като файл за MS Excel;
− 1024-битово криптиране на данните Ви.

   Абонамент
 

2. План “2 фирми” Цена: 16.00 Лв / месец
(160.00 Лв. / година)

Регистрираният акаунт може да обслужва 2 фирми. Позволява създаване на потребителски подакаунти за служители в рамките на фирмите. Всеки потребител получава достъп до системата с фактури с имейл и парола. Системата позволява:
− създаване/редактиране/изтриване на фактури в рамките на фирмите;
− създаване/редактиране/изтриване на клиенти;
− създаване/редактиране/изтриване на типове плащане;
− архивиране, разархивиране и изтегляне на архиви;
− отпечатване на фактурата;
− изпращане на фактурите във формат HTML или PDF на email;
− създаване/редактиране/изтриване на потребители;
− автоматична идентификация на създателя на фактурата;
− автоматична справка по БУЛСТАТ и попълване на фирмени данни във фактурата за Вашите клиенти;
− създаване на справки за фактури по фирма, по дата, по номер и по клиент, като могат да се изтеглят като файл за MS Excel;
− 1024-битово криптиране на данните Ви.
   Абонамент
 

3. План “Фирми” Цена: 32.00 Лв / месец
(320.00 Лв. / година)

Регистрираният акаунт обслужва до 5 фирми. Позволява създаване на фактури на чужд език, както и създаването на неограничен брой потребителски подакаунта за служители на фирмите. Всеки потребител получава достъп до системата с фактури за определена фирма(и). Само административният акаунт може да добавя нови фирми. Системата позволява:
− създаване/редактиране/изтриване на фирми;
− създаване/редактиране/изтриване на фактури за избраната фирма;
− създаване/редактиране/изтриване на клиенти;
− създаване/редактиране/изтриване на типове плащане;
− архивиране, разархивиране и изтегляне на архиви;
− отпечатване на фактурата;
− изпращане на фактурите във формат HTML или PDF на email;
− създаване/редактиране/изтриване на потребители;
− автоматична идентификация на създателя на фактурата;
− автоматична справка по БУЛСТАТ и попълване на фирмени данни във фактурата за Вашите клиенти;
− опция за избор на езикова версия;
− създаване на справки за фактури по фирма, по дата, по номер и по клиент, като могат да се изтеглят като файл за MS Excel;
− 1024-битово криптиране на данните Ви.
   Абонамент
 

4. План “Корпоративен” Цена: 50.00 Лв / месец
(500.00 Лв. / година)

Регистрираният акаунт обслужва всички търговски обекти в 10 фирми на национално и международно ниво. Позволява създаване на фактури на няколко езика по Ваш избор и потребителски подакаунта за служители. Всеки потребител получава достъп до системата с фактури с имейл и парола. Системата позволява:
− създаване/редактиране/изтриване на фирми;
− създаване/редактиране/изтриване на фактури за избраната фирма;
− създаване/редактиране/изтриване на клиенти;
− създаване/редактиране/изтриване на типове плащане;
− архивиране, разархивиране и изтегляне на архиви;
− отпечатване на фактурата;
− изпращане на фактурите във формат HTML или PDF на email;
− създаване/редактиране/изтриване на потребители;
− автоматична идентификация на създателя на фактурата;
− автоматична справка по БУЛСТАТ и попълване на фирмени данни във фактурата за Вашите клиенти;
− опция за избор на езикова версия;
− създаване на справки за фактури по фирма, по дата, по номер и по клиент, като могат да се изтеглят като файл за MS Excel; 
− създаване/редактиране/изтриване на платежни нареждания към бюджета и за заплати;
− възможна интеграция с други системи и онлайн магазини.
− 1024-битово криптиране на данните Ви.

   Абонамент
 

 

 
 

 
 
www.fakturite.com - Декаекси EООД © 2024 · Всички права запазени · Конфиденциалност · Условия за ползване