Език: Bulgarian Change language to English Change language to Greek Fakturite.com v2.0
ERP16 - Уеб-базирана система за управление на бизнеса Fakturite.com е внедрен в ERP16.com.

повече информация 

Конфиденциалност на личната информация


 

 

СЪБИРАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА СТРАНИЦИТЕ НА САЙТА

„Лични Данни” означава всички данни, имащи отношение към дадено лице/фирма/организация, които позволяват това лице/фирма/организация да бъде идентифицирано, като име, ЕИК, телефонен номер, e-mail, адрес за кореспонденция и други (по-нататък наричани “Лични Данни”). Събираме само онези данни, които са необходими за правилното функциониране на системата и безпроблемната обработка на подаваните от Вас заявки и информация. Данните, които въвеждате на сайта и в нашата онлайн система се предоставят доброволно. Те са достъпни само за Вас и са предпазени от неоторизиран външен достъп.

Вашите Лични Данни са необходими, за да:

  • изпълним задълженията и услугите, за които е предназначен сайта
  • улесним процеса на Вашата работа
  • предоставим коректна информация и безпроблемно обслужване на Вашите заявки
  • получим Вашето мнение относно продуктите и услугите, които предлага Декаекси EООД
  • Ви предоставяме информация относно най-новите продукти и услуги на сайта, включително актуализации и специални оферти, към които може да проявявате интерес
  • усъвършенстваме продуктите и услугите, които ви предлагаме

Декаекси EООД се ангажира да използва Вашите Лични Данни единствено за целите, посочени по-горе и съобразно българското и европейското законодателство за защита на Личните Данни.

РАЗКРИВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Декаекси EООД гарантира, че предоставените от Вас Лични Данни няма да бъдат разкривани, предоставяни или преотстъпвани на трети страни (по-нататък наричани “Трети страни”), без Вашето съгласие, освен при следните случаи: Лични данни могат да бъдат разкривани на Трети страни – подизпълнители и бизнес-партньори, с цел подпомогане изпълнението на договорите в срокове и безупречната работа и поддръжка на сайта и системата. Личните данни могат да бъдат разкривани пред оторизирани органи на властта, в случай на доказана злоупотреба с личните данни и при условия, че това действие ще е в помощ за съответните органи. В случай на предоставяне на Лични Данни от Декаекси EООД на Трети страни, то тези страни се съгласяват да:

  • използват Личните Данни единствено и само за целите, за които са им предоставени.
  • използват и обработват Личните Данни единствено при условие, че осигувяват защита на тези Лични Данни от неоторизирано използване, и възприемат и действат съобразно сходна по характер стрoга политика и условия за защита и използване на лични данни.
  • действат стриктно в съответствие с действащото законодателство. Анонимни или общи данни (включително “обща” статистика), от която Вие не можете да бъдете идентифицирани, се изключват от употреба, обработка, разкриване, изпращане и други ограничения за използване на Лични Данни.

СИГУРНОСТ НА СЪБРАНИТЕ ДАННИ

Декаекси EООД ще направи всички разумно оправдани усилия, за да предприеме всякакви подходящи технически и организационни мерки, както и предпазни такива, за да запази сигурността на Личните Данни и да ги защити от неоторизиран достъп, използване или изменение, а също и от предумишлено унищожаване. Мерките включват използване на скриптове и кодирана връзка за събирането и предаването на данните в интернет пространството. Оторизиране на достъпа до нашата система и вашите Лични Данни става чрез използване на потребителско име и парола, които са уникални за всеки един потребител и са известни само на него. За да се минимизира риска от узнаване или разбиване на Вашата парола, препоръчваме да не съхранявате Вашата парола на хартиен или магнитен носител, както и да не използвате лесни за налучкване думи и фрази, или такива, които Ви идентифицират. Паролите следва да съдържат комбинация от малки и големи букви, числа и символи и да бъдат променяни периодично.

ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Вие имате правото на достъп до вашите Лични Данни, както и да поправяте или изтривате неточностите във вашите Лични Данни, а също и да отправяте възражения относно обработването на вашите Лични Данни. Ако желаете да прегледате, поправите, измените или актуализирате вашите Лични Данни, съхранявани в базата данни на сайта, свържете се с нас по някой от посочените начини в сайта. От гледна точка на защита на конфиденциалността, вие ще бъдете помолен да представите някакво доказателство за идентификация. Ако желаете да прекратите абонамента си за електронна поща, изпращана от сайта към вас, следвайте инструкциите, посочени (най-често) в долната част на електронното писмо. Ако използвате повече от един електронен адрес за ползване на услугите на сайта или за свързване със екипа, поддържащ сайта, прекратете абонамента си поотделно за всеки електронен адрес, който използвате.

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

Някои страници на сайта могат да съдържат връзки към други уебсайтове, които не се поддържат от Декаекси EООД, но се използват с цел улесняване на Вашата работа и функции на сайта, или поради партньорски споразумения. Поради което Декаекси EООД не носи отговорност за съдържанието, сигурността или практиката относно конфиденциалност на информацията, прилагани от тези сайтове, като изрично отхвърля всяка отговорност, свързана с използване от ваша страна на подобни други сайтове и на съдържанието, намиращо се на тях.

 

 
 

 
 
www.fakturite.com - Декаекси EООД © 2024 · Всички права запазени · Конфиденциалност · Условия за ползване