Език: Bulgarian Change language to English Change language to Greek Fakturite.com v2.0
ERP16 - Уеб-базирана система за управление на бизнеса Fakturite.com е внедрен в ERP16.com.

повече информация 

Въпроси и отговори


 

Мога ли да изпратя фактурата без електронен подпис?

- Да, електронният подпис се използва за изпращане на документи, които са прикачени в самия email. Използвайки fakturite.com, Вие изпращате единствено линк (хипервръзка) към определена фактура. Затова не е нужен електронен подпис, а и показването на фактурите е криптирано с 256-битов код.

Как да изпратя фактура, която няма подпис и печат?

- От началото на 2007г. и в България влязоха в сила промените в закона за счетоводството, като: Съгласно чл.7, ал. 1 и чл. 8 от Закона за счетоводството, чл. 114 от ЗДДС и чл. 78 от ППЗДДС печатът не е задължителен реквизит на фактурата, а подписите са заменени с идентификационни цифри.

 

Цитираме: "Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 91 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При съставяне на първичните счетоводни документи чрез технически средства подписите по чл. 7 могат да се заменят с идентификационни шифри или с електронни подписи по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. Идентификационните шифри трябва по несъмнен начин да осигуряват възможност за идентифициране на съставителя на първичния счетоводен документ.".

От 01.01.2011г. идентификационните цифри могат да не се използват. (виж повече)

 

От къде да взема идентификационните цифри, заменящи ръчния подпис? 

Идентификационните цифри биват измисляни от самата фирма за нейните служители. Единственото уведомяване, която тази фирма трябва да извърши в Данъчна служба е еднократен опис на служителите и техните уникални идентификационни цифри под формата на приложен протокол, преди или след създаването и използването на тези подписи.  

 Безплатно ли е фактурирането?

- Можете да се регистрирате и да ползвате системата за онлайн фактури в продължение на един месец напълно БЕЗПЛАТНО. След което трябва да си изберете един от нашите планове и да се абонирате за него. 

Какви начини за плащане на абонамента предлагате?

- Абонамента може да се плаща на месец или на година, като при плащане за година има отстъпка. Методите за плащане са: 

  • на място в нашия офис;
  • чрез банков превод;
  • чрез e-Pay;
  • чрез PayPal;
  • и с кредитни и дебитни карти VISA и MasterCard. 

Отговарят ли онлайн фактурите на международните счетоводни изисквания? 

Нашите онлайн фактури са напълно в унисон с международните изисквания за водене на счетоводство и могат да бъдат използвани навсякъде по света. 

Какво да направя, ако в рамките на 24 часа не получа активиращ имейл? 

Първо се уверете, че писмото не е попаднало в папка "Спам", а след това позвънете на нашите телефони: 0877 16 32 69 и операторите ще активират ръчно акаунта Ви.

Как да създам опростена фактура? 

За да създадете фактура по плащане, необлагаемо с ДДС, моля, въведете нулева стойност в графата за ДДС. 

Как да създам дубликат или про-форма на фактура? 

За да създадете дубликат или про-форма на фактура, моля, кликнете върху "Фактури" в лявата част на страницата, за да отворите списъка със същестуващите фактури. След това изберете "Покажи като дубликат или про-форма" и съхранете фактурата от иконата-бутон "Покажи фактурата в PDF формат".  

Има ли Fakturite.com сключен договор с различните институции, предлагащи услуги за граждани - мобилни оператори, електроразпределение, топлофикация и д.р.? 

Не, системата Fakturite.com е предназначена единствено за издаване на фактури от фирми и свободно практикуващи с цел управление на тяхното счетоводство.  За получаване на фактури от тези институции, моля, свържете се директно с техните технически екипи. 

 Мога ли да издавам фактури, ако работя на свободна практика? 

Всяко физическо лице, регистрирано по БУЛСТАТ като упражняващо свободна професия, е в правото си да издава фактури според данъчното законодателство на Република България. Упражняващият свободна практика не е задължен да се регистрира по ДДС, ако приходите му не надвишават 50 000лв/година и следователно може да издава опростени фактури, т.е. без начисляване на ДДС. 

Как да създам фактура с включена отстъпка в цената? 

За да въведете отстъпка, можете да използвате ред от артикулите. За да добавите нов ред, моля, влезте във фактурата и кликнете отново върху "+ No". След това в полето "Артикул/Услуга" изпишете "Отстъпка", а в "Цена" въведете "-" и изчислената стойност на отстъпката (системата няма да изчисли проценти). Отстъпката ще бъде извадена от Данъчната основа и ще бъде формирана съответната парична стойност на фактурата. 

 

ОТНОСНО: издаване на фактури с идентификационни шифри


             Във Ваше писмено запитване, постъпило по електронна поща в ЦУ на НАП и препратено за отговор по компетентност в Дирекция „ОУИ”-............... с  вх. № …. от 03.12.2010г. са поставени следните въпроси::
Налага се изпращане на фактури на контрагенти извън града и фирмата желае да ги изпраща по електронен път. Съгласно чл.8 от Закона за счетоводството, чл.78, ал.8 от ППЗДДС и Писмо № 91-00-46 от 25.03.2002г. на НАП, подписа може да бъде заменен с идентификационен шифър. Как могат да се издават фактури с идентификационни шифри вместо подпис? Кой и как създава този шифър и регистрира ли се в НАП? Шифърът трябва ли да е свързан със служителя, който издава фактурата? Какъв документ е необходим за удостоверяване на съответствието?
Съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси, изразяваме следното принципно становище:
В чл.114, ал.1 от ЗДДС са изброени реквизитите, които трябва да притежава фактурата. В чл.78 от ППЗДДС също са посочени изисквания към тези документи.
Следва да имате предвид, че нормата на чл.79, ал.8 от ППЗДДС – «Подписът на съставителя на документа може да се замени с идентификационен шифър по чл.8 от Закона за счетоводството» - е отменена, считано от 01.01.2010 г.
Предвид гореизложеното, считаме, че не следва да ползвате идентификационни шифри при издаване на фактури.

/Извадка от НАП/

 

 
 

 
 
www.fakturite.com - Декаекси EООД © 2024 · Всички права запазени · Конфиденциалност · Условия за ползване